Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

 1. Správce osobních údajů, společnost Hamé s.r.o., se sídlem Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, IČ 28213556, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63439, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  1. měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  2. fungování webových stránek;
  3. přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas.

  Sběr cookies za účelem uvedeným v písm. a) a b) se považuje za zpracování osobních údajů.

  Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraněfyzickýchosob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

  Cookies zpracovávané za účelem uvedeným v písm. c) jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Takovézpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

 2. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu marketing@hame.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 3. Vznese-li subjekt námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 4. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizovanépodobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.
  Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.
 5. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • poskytovatelem služby Google Analytics, Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Facebook Inc., USA
  • Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5
  • Etarget SE, sídlem Pribinova 25, 811 09 Bratislava
  • AdForm , Denmark
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas se zpracováním marketingových cookies zpět,
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.